DogFrisbee

 

Dogfrisbee je fain sport, kdy pes chytá disky = létající talíře, které mu člověk háže.

Je několik různých disciplín - distanční a freestylové.

My se s Bodienkem věnujeme všem diciplínám - ne dlouho, ale moc nás to baví.

Hlavní informace jsou na stránkách DiscDogu - dogfrisbee klubu kterého jsme členy

a ze kterých jsou čerpány pravidla a výsledky.

 

Pravidla:

Distanční disciplíny

Dog Dartbee® - česká verze

Hru Dog Dartbee® vymyslel Arie Konings z Holandska (www.dogdartbee.nl)

Hřiště:

Hřiště je tvořeno obdélníkem o rozměrech:

šířka minimálně 12,5 m

délka minimálně 25,5 m (měřeno od startovní čáry), prostor před startovní čárou by měl mít minimálně 3 m. 

Vlastní terč je tvořen čtyřmi soustřednými kružnicemi. Střed těchto kružnic je od startovní čáry vzdálen 18,25 m, bližší okraj 15 m, vzdálenější  21,5 m. Mezi vzdálenějším okrajem terče a hrazením by měly být alespoň 4 m. Vpravo i vlevo od okraje terče k hrazení by měly být minimálně 3m.

 

 Průměry kružnic:
1. (vnější) kružnice - průměr 6,5 metru
2. kružnice - průměr 4,5 metru
3. kružnice - průměr 2,5 metru
4. střed - průměr 50 cm

 

Bodové ohodnocení jednotlivých zón:
Disk chycený mezi 1. a 2. kružnicí (zóna 4) - 10 bodů.
Disk chycený mezi 2. a 3. kružnicí (zóna 3) - 30 bodů.
Disk chycený mezi 3. kružnicí a středem (zóna 2) - 50 bodů.
Disk chycený ve středu (zóna 1) - 100 bodů

Posuzování:

Posuzují tři rozhodčí – jeden hlídající přešlapy a dva terčoví rozhodčí, jeden z nich jako hlavní rozhodčí, zapisuje body a má konečné slovo při udělování bodů; druhý pomocný, hlídající vzdálenější část terče. 

Hodnotí se přední dvě nohy psa v místě doteku země následujícím po chycení disku. Pokud je každá noha v jiné zóně, platí ta s nižším bodovým ohodnocením. Výjimku tvoří dosažení středu, kde stačí dotek pouze jedné nohy. Čára hraje, tzn. pokud pes dopadne či došlápne jednou přední do 30ti bodového prostoru a druhou na čáru třicetibodové kružnice, pokus se hodnotí 30 body. Stejně tak za přešlap se považuje již to, když se hráč před odhozením disku dotkne startovní čáry. Po odhození disku se hráč může pohybovat volně po hřišti.

 

Průběh soutěže:

·         Kvalifikace

Kvalifikace se skládá z 9 hodů, které je možné odházet v kuse nebo odděleně (5+4). Soutěžící si mohou vybrat a tuto skutečnost oznámit rozhodčímu před prvním uskutečněným hodem. 

·         Semifinále

Do semifinále postupuje 8 týmů s nejvyšším bodovým ziskem. Každý tým začíná s nulovým skóre. Semifinále se skládá vždy ze 3kol po 3 hodech. Než se přistoupí k druhému kolu, všechny postoupivší týmy odhází kolo první, to samé platí pro třetí kolo, nicméně týmy v semifinále soutěží ve dvojicích následujícím způsobem:

-          1. proti 8.

-          2. proti 7.

-          3. proti 6.

-          4. proti 5.

V každé dvojici hází jako první tým postupující z nižšího místa. 

·         Finále

Do finále postupují týmy, které v rámci dvojice naházely více bodů. Každý tým má opět k dispozici vždy 3 kola po 3 hodech. O pořadí v jakém týmy ve finále nastupují, rozhoduje bodový zisk ze semifinále. Tým s nejvyšším bodovým ziskem hází jako poslední. 

Pořadí:

První čtyři místa určí výsledek finále. Páté až osmé místo je určeno součtem bodů ze semifinále a kvalifikace. Zbytek startovního pole je rozřazen na základě výsledku z kvalifikace.

Obecná pravidla:

-          Jednotlivé hody nejsou časově omezené, ale hráč by svůj pokus neměl zbytečně natahovat.

-          V případě shodného skóre mají dotyčné týmy rozstřel jedním hodem. Rozhoz pokračuje do té doby, než jeden z týmů hodí vyšší skóre. Pořadí házejících určí los mincí nebo diskem. Body z rozstřelu se však nepřipočítávají k bodovému zisku. Pokud se pes v průběhu kola vyvenčí, hráč po psovi uklidí a tým přichází o zbytek kola. Může však v soutěži pokračovat a nastoupit do dalších kol.

-          Na hřišti smí být pouze rozhodčí a soutěžící tým

Hraje se s jedním diskem, v zájmu bezpečnosti psa si však hráč smí mezi jednotlivými hody disky měnit. Měněné disky musí být stejného typu.


Paralelní Time Trial

 • vhodná plocha pro pořádání TimeTrialu je rovné travnaté hřiště o rozměrech 40x60 yardů (36,5x55 metrů) bez jakýchkoliv překážek
 • pro vyřazovací kola je plocha podélně rozdělena na dvě stejně velké části (minimálně dvojitou páskou). Obě části hřiště je od sebe nutné oddělit…např páskou používanou k ohraničení hřiště
 • soutěž posuzuje jeden hlavní rozhodčí, který si určí dva pomocníky pro posouzení úspěšného/neúspěšného pokusu
 • hlavní rozhodčí má možnost v případě nejasného výsledku nechat opakovat běh
Kvalifikační kolo
 • probíhá stejně jako u klasického TimeTrialu. Je měřen čas a 16 týmů s nejrychlejším časem postoupí do dalších vyřazovacích kol. V případě shodného času dvou a více týmů na rozhraní postupového a nepostupového místa rozhodne o postupu „rozstřel“ mezi těmito týmy v podobě opakovaného kvalifikačního kola. V případě shodného času na postupových místech, rozhodne o pořadí a následném rozřazení los.

Play-off

 • pro další kola jsou týmy rozděleny do dvojic (1. a 16., 2. a 15., 3. a 14., atd.)
 • dva týmy soutěží vždy současně, každý v jedné části hřiště, přičemž možnost výběru dráhy má tým, který se lépe umístil v kvalifikaci
 • v těchto kolech se již neměří čas. Dále postupuje tým, který dříve provede 2 úspěšné chyty za dvacetiyardovou hranicí
 • týmy startují na povel rozhodčího. Rozhodčí odpočítává - „3, 2, 1, start“
 • pokud některý tým odstartuje předčasně, pokus se nezapočítává, bez ohledu na to, zda byl disk chycený nebo ne. Rozhodčí ohlásí týmu, že jeho první pokus je neplatný. Tým však může normálně pokračovat v soutěži
 • pokud dojde některým týmem k narušení vedlejší dráhy a) chybně hozeným diskem; b) vběhnutím psa přes dělící čáru, pak je tento tým diskvalifikován a do dalších bojů automaticky postupuje soupeř
 • v případě, že se v jednom kole střetnou dva týmy se stejným psovodem, pak automaticky postupuje pes s rychlejším časem z kvalifikace
 • po semifinálových bězích (top 4) - se utkají vyřazené týmy o 3. místo
Finále
 • dva týmy, které postoupí do finále, se utkají na dva vítězné běhy (po prvním rozběhu si vymění dráhy a pokud bude stav po druhém běhu 1:1, dojde k opětovné výměně drah)
 • pořadí na 5.-16. místě bude určeno takto: 
 1. účastníci čtvrtfinále, kteří nepostoupí do semifinále obsadí 5.-8. místo. Pořadí určí čas z kvalifikace
 2. účastníci osmifinále, kteří nepostoupí do čtvrtfinále obsadí 9.-16. místo. Pořadí určí čas z kvalifikace

The QUADRUPED® - česká verze

Kvalifikační kolo


Každý soutěžící má jeden pokus bez psa. Započítávají se pouze hody, které dopadnou do vyznačeného hřiště. Soutěžící, jejichž disk dopadl mimo vyznačenou plochu, budou v kvalifikaci hodnoceni 0 metry. Na základě výkonů z kvalifikace jsou týmy rozřazeny do skupin a je určeno pořadí startujících (viz. dále).

Semifinále

Počet finálových skupin oznámí pořadatel před započetím soutěže. Dle počtu startujících je možné vytvořit 3-5 skupin.
Tým s nejkratším hodem v kvalifikaci, startuje první v 1. skupině, tým s druhým nejkratším hodem startuje 1. ve druhé skupině, atd. Nejlepší týmy pak startují ve skupinách jako poslední.
Z každé semifinálové skupiny postoupí jeden finalista.


Kolo "Poslední šance"

Všechny týmy, které nepostoupily ze semifinálových skupin přímo do finále, mají šanci utkat se v kole Poslední šance o jedno finálové místo. Každý tým má jedno regulérní kolo (3 hody) v obráceném pořadí kvalifikace. Hody z poslední šance se počítají do nejdelších hodů jednotlivých týmů a stejně tak do rekordů.

Finále

Finále se dle počtu semifinálových skupin účastní 4-6 týmů a probíhá stejně, jako semifinálová skupina (set).

Hřiště

Hřiště pro Quadruped může mít tvar obdélníku o šířce 40 m nebo se může směrem od startovní čáry rozšiřovat, v tom případě musí dosáhnout 40 metrové šířky nejpozději na úrovni 30 yardů a šířka startovní čáry musí být minimálně 10 m (viz. obrázek). Délka hřiště by měla soutěžícím umožnit 90 metrů dlouhý hod + 5 metrů na rozběh. Plocha musí být z boku ohraničena, konec (čelo) otevřený ovšem bez přítomnosti diváků.

Soutěž je možno uspořádat i na menším hřišti, v takovém případě ovšem nebude součástí kvalifikace na MČR a velikost hřiště je třeba uvést v propozicích. 

Ve vzdálenosti 30 yardů (27,45 metrů) od startovní čáry je jasně vyznačena třiceti yardová hranice (viz. pravidla dále). Pořadatel má právo si na hřišti vyznačit další pomocné čáry.

Ideálním povrchem je tráva. Naprosto nevhodné jsou všechny povrchy typu asfalt, beton nebo štěrk.

Nákres hřiště ZDE

Měření

Výkony se měří v metrech s přesností na půl metru. Měří se kolmá vzdálenost od startovní čáry do středu disku.
Klub DD CZ doporučuje vzhledem k efektivnosti využívat „maďarského“ způsobu: po straně hřiště natáhnout pásmo a hlavní rozhodčí stanovuje odhadem přibližnou vzdálenost. K přesnému měření se přistupuje pouze:

- Je-li pokus blízko doposud nejdelšího pokusu týmu (netýká se kvalifikačního kola)

- Je-li pokus blízko kvalifikační hranice pro Turnaj mistrů (týká se dosud nekvalifikovaných týmů)

- Pokud lze pouhým odhadem obtížně stanovit, který pokus je delší

- Na vyžádání týmu (netýká se kvalifikačního kola)
 
Označení platného pokusu provede rozhodčí položením disku přímo na místo dopadu psa. Na uvážení hlavního rozhodčího je, bude-li položením disku označovat všechny nejdelší pokusy týmu, nebo pouze postupovou hranici.
Disk cycený mimo vyznačenou plochu je neplatný (out) - rozhodující je přední hrana disku v době chycení (dopadu) 
 

Konečné pořadí

Pořadí finalistů se určí na základě výkonů ve finále. Zbytek startovního pole je pak seřazen podle nejdelšího platného pokusu každého týmu z průběhu celé soutěže (nepočítá se kvalifikační kolo).
 

Pravidla

- Soutěžit lze pouze s disky - Wham-O Fastback, Hero Air 235, Hero Xtra 235, Hero Super Aero.

- Každý soutěžící se smí zúčastnit pouze s jedním psem. Dva různí soutěžící si smí půjčovat jednoho psa.

- Muži a ženy soutěží odděleně

- Startovací pořadí určí jeden hod bez psa pro každý tým. Týmy s nejdelšími hody startují ve svých setech poslední. Týmy s nejkratšími hody, první.

- Vběhnutí právě nesoutěžícího psa na plochu může vést k diskvalifikaci týmu zodpovědného za toto vyrušení.

- Na soutěžní plochu smí jen pořadatel, rozhodčí a soutěžící tým.

- Pokud se házející dotkne nebo přešlápne startovní čáru, hod je neplatný. Po vyhození disku již může házející přes čáru.

- V každém kole má tým tři hody. Počítá se nejdelší chycený pokus. Z prvního kola postupují pouze tři týmy. Z druhého kola vzejdou stejným způsobem dva finalisté, kteří se utkají ve třetím – finálním kole. Tým s doposud nejdelším hodem v celém setu si může zvolit pořadí, v jakém bude ve třetím (finálovém) kole házet. Týmy soutěžící ve finálním kole se střídají po jednom hodu.

- V mimořádné situaci může rozhodčí nařídit pro tým nový hod.

- Pes může překročit startovní čáru předtím, než je disk hozen (tzv. volný start), ovšem musí pokračovat v pohybu vpřed, dokud není disk hozen. Není dovoleno psa vyslat do hřiště, kde si na disk počká, proto, pokud pes zastaví, nebo se začne pohybovat zpět dřív, než je disk vyhozen, je pokus neplatný.

- Pokud chce hráč z jakéhokoli důvodu psa zavolat zpátky a odstartovat znovu, může tak učinit do chvíle, než pes překročí 30ti yardovou hranici. Pokud hráč psa odvolá po přeběhnutí této hranice, tým o tento pokus přichází.

- Pro určení vzdálenosti úspěšného hodu/chytu se počítá přední strana disku v momentě, kdy se pes po chycení disku dotkne země. Pokud pes disk odrazí a teprve potom jej chytne, počítá se vzdálenost stejně jak při čistém chycení. Takovýto pokus však není započítán do rekordů The QUADRUPED®.

- Každý tým má na přípravu každého hodu 1 minutu. Po překročení této doby bude vyzván k pokusu a při dalším protahování bude pokus neuznaný.

- V případě shodné vzdálenosti pro určení postupujícího, vítěze setu nebo celkového vítěze rozhodne rozstřel těchto týmů. Pořadí házejících určí los mincí nebo diskem. Každý tým má k dispozici jeden hod, který určí vítěze. V případě, že ani jeden tým nemá platný hod, rozstřel pokračuje až do určení vítěze.

- Jakékoliv bouřlivé výlevy, nesportovní a nevhodné chování či slovní připomínky k rozhodčím mohou vést k diskvalifikaci.

- Pokud se pes během soutěžení vyvenčí na hřišti, majitel po psovi bez prodlení uklidí. Tým přichází o pokus, při kterém k vyvenčení došlo, ovšem v dalším soutěžení může pokračovat. 

Příklad: Při druhém pokusu se pes po chycení disku vyvenčí. Tým tím pádem přichází o svůj druhý pokus, ovšem po uklizení plochy může nastoupit ke svému třetímu pokusu.

- Až do začátku soutěže si organizátor vyhrazuje právo na změnu pravidel, se kterou účastníky seznámí.

 

 

Super Pro Toss and Fetch (USDDN)

1. Tento dokument určuje pravidla US Disc Dog Judging Criteria for Toss and Fetch (pravidla USDDN pro minidistance) a vznikl konzultačním procesem Řídícího výboru USDDN.
 
2. Změny tohoto dokumentu mohou být povoleny pouze většinovým schválením Řídícího výboru USDDN. Tento Řídící výbor počítá s občasnými úpravami pravidel tak, aby co nejlépe odrážely ušlechtilé názory disc dog komunity.
 
3. Tato pravidla jsou volně k užití na jakékoliv disc dog akci, poud organizátor dodrží tyto podmínky:
    1. Nenazývat tato pravidla jinak než „US Disc Dog Judging Criteria for Toss and Fetch “.
    2. Nesnažit se jakýmkoliv způsobem si tato pravidla osvojit.
    3. Výslovně netvrdit a ani nenaznačovat, že je soutěž zaštítěna, podporována nebo jakýmkoliv způsobem spojena s USDDN, pokud Řídící výbor USDDN vysloveně neudělil k tomuto povolení.
 
4. V této disciplíně není USDDN omezen minimální věk psa.
 
5. Soutěžící startují první kolo v rozlosovaném pořadí, druhé pak v opačném pořadí výsledků prvního kola.
 
6. Vítěz vzejde součtem dvou (2) kol. (kromě Qualifieru je možné počet strartujích v druhém kole omezit až na 10 týmů)
 
7. Hrací plocha musí být obdélník o minimální šířce 40 yardů (36,6 metru) a minimální délce 70 yardů (64 metrů). Uprostřed hřiště je vyznačena Bonusová zóna - 5 yardů široký pruh od 10 - 50 yardů.
 
8. Tým si může vybrat, z jaké strany bude házet.
 
9. Diváci nesmí vstoupit na plochu hřiště.
 
10. Na ploše smí být v daný moment pouze jeden tým (pes + majitel).
 
11. Každý tým smí používat pouze jeden disk.
 
12. The USDDN SC vyžaduje jak v Toss & Fetch, tak ve Freestylu, používání disků specifikovaných níže. Soutěžící by neměl různé modely disků používat současně - všechny používané disky by měly být stejné velikosti a váhy. Pokud soutěžící bude přistižen s různými modely disků v jednom kole, bude mu před násobením koeficientem odečteno pět (5) bodů a v Toss & Fetch jeden (1) bod za každý hod. Nicméně celkové skóre za dané kolo nemůže být nižší než nula (0). Důležitá poznámka: Bodová srážka za smíchání disků je oddělena od ostatních bodových srážek.
Pokud má pes vyšší kohoutkovou výšku než 38 cm, hráč smí využívat tyto disky:
Disky podle velikosti/váhy:
"Standardní velké disky ": Průměr 24 - 28 cm / váha méně než 115 gramů
• Wham-O: Fastback Standard, Flex & Super Flex
• DTW: Chomper Standard, Flex & SuperFlex
• Innova Hero: 235's: AIR and Xtra
• DogStar: Standard and Crusher 

 
"Standardní střední disky ": Průměr 21 - 22,5 cm / váha méně než 115 gramů
• Innova Hero: 215's: Sonic, Super Sonic, Sonic Xtra
• Hyperflite: K-10 Competition Standard, Frostbite, UV & Midnight Sun

 
"Odolné velké disky": Průměr 24 - 28 cm / váha 130 - 145 gramů
• Wham-O: Eurablend;
• Innova Hero: 235's: Super Hero/K9 Candy, SuperStars, SuperSwirls
• DogStar: Crusher Heavy & Crusher T-Rex

 
"Odolné střední disky": Průměr 21 - 22,5 cm / váha 130 - 145 gramů
• Hyperflite: Jawz (All variants of Jawz - HyperFlex, XComp, Standard)
Pokud má pes kohoutkovou výšku 38 cm a méně, hráč smí hráč používat všechny disky popsané výše a zároveň disky popsané níže. Při smíchání jednotlivých druhů disků platí stejná pravidla, jako u větších psů.

 
"Malé disky ": Prměr 15,5 - 18 cm / váha 40 - 90 gramů
• Innova Hero: Pup 160's
• Hyperflite: Pup Jawz, Pup Frostbite, Pup Competition Standard

 
13. Vystoupení jednoho týmu trvá 90 sekund.
 
14. Před tím, než se začne odpočítávat čas, musí pes i jeho majitel být za startovní čárou.
 
15. Po pokynu čárového rozhodčího se čas začne odpočítávat s překročením psa přes startovní čáru.
 
16. Platné jsou pouze hody chycené psem před tím, než se disk dotkne země. Hodnotí se noha, která je nejblíže startovní čáře.
 
17. Aby byl hod ohodnocen, musí pes v době chycení disku být alespoň jednou tlapou ve vyznačeném hřišti.
 
18. Pes, který je v době chycení disku ve výskoku (ani jedna tlapa se nedotýká země) získává bonus 0,5 bodu.
 
19. Pokud pes dopadne alspoň jednou nohou do Bonusové zóny nebo na její hranici, získává prémii 0,5bodu.
Poznámka: Bonusová zóna začíná na 10 yardech a končí na 50 yardech. Hod chycený za 50 yardovou hranicí bude ohodnocen 4 body a případnýcm bonusem za chycení ve vzduchu, nikoliv bonusem za Bonusovou zónu.
20. Pokud packa nejblíže ke startovní čáře dopadne na čáru, započítávajií se body vyšší zóny.
 Např. obě přední packy a jedna zadní se v okamžiku dopadu nachází ve 30yardové zóně, poslední zadní packa leží přímo na 30yardové čáře - chyt se hodnotí jako pokus v 30yardové zóně.

21. Bodové ohodnocení podle délky hodu je následující:

 Délka v Yardech (metrech)

Chycení na zemi (body)

Chycení na zemi v Bonusové zóně (body)

Chycení ve výskoku (body) 

Chycení ve výskoku v Bonusové zóně (body) 

 Více než 10 (9,1 m)  1

 1,5

 1,5  2
 Více než 20 (18,3 m)  2  2,5  2,5  3
 Více než 30 (27,4 m)  3  3,5  3,5  4
 Více než 40 (36,6 m)  4  4,5  4,5  5
 
22. V dané době 90-ti sekund může tým provést hodů kolik chce, ale pouze pět nejlepších se počítá do konečného součtu. Po pěti úspěšných hodech se může házející snažit o vylepšení skóre dalšími hody.
 
23. Každý hod musí být uskutečněn před startovní čárou. Pokud kdykoliv během provádění hodu, před vypuštěním disku z ruky, házející překročí či se dotkne startovní čáry, bude tento hod označen čárovým rozhodčím jako neplatný a tým neobdrží za tento pokus žádný bod.
 
24. Rozhodující pro započítaní hodu je moment vyhození disku. Pokud disk opustí ruku házejícího před vypršením časového limitu a psem je chycen až po jeho uplynutí, pokus je platný.
 
25. Přestože se v soutěži smí používat pouze jeden disk, u psů s předpokladem poškození disku během soutěže, si majitel může přinést disk náhradní. Kdykoliv v průběhu soutěže, když majitel usoudí, že disk je poškozen tak, že by mohl psa poranit, nebo že disk špatně letí, může disk vyměnit. Výměna probíhá tak, že majitel musí nejprve předat aktuální disk čárovému rozhodčímu a teprve poté smí vzít disk nový. Majitel má absolutní svobodu, kdy výměnu provede.
 
26. Pokud se pes během soutěže vyvenčí na i mimo hrací plochu, pokus týmu je ihned zastaven bez možnosti pokračování. Majitel je povinen neprodleně po psovi uklidit. Tým není za tento přestupek diskvalifikován, nicméně kromě ztraceného času mu jsou navíc odečteny body v hodnotě počtu vykonaných hodů. Výsledný bodový zisk však nemůže být záporný.
 
27. Pokud probíhající pokus naruší cokoliv bez zapříčinění právě soutěžícího týmu, čas je co nejdříve pozastaven na znamením jakéhokoliv rozhodčího v poli. Po vyřešení problému soutěžící tým může pokračovat. Čas se začne počítat od doby, kdy byl zastaven a pes může začít kdekoliv na ploše. Týmu může být dodatečně udělena možnost volby začít svůj pokus zcela znovu, ovšem pouze se souhlasem většiny rozhodčích, aby se vyloučila možnost, že soutěž byla úmyslně někým přerušena, aby soutěžící tým měl možnost „nového pokusu“. Pokud k přerušení došlo z počátku dané doby, může tým začít se svým novým pokusem ihned, pokud k přerušení došlo ke konci, může si tým zvolit, že bude přeřazen na konec startovního pole a svůj pokus provede, až si pes odpočine. Čas může být přerušen kvůli jakémukoliv rozptylování či vyrušování, které může přímo nebo nepřímo vést ke zranění psa nebo omezovat tým ve fair-play soutěžení.
 
28. Jeden nebo více bodových rozhodčích ohodnotí každý hod a sečte celkový počet bodů každého týmu. Bodoví rozhodčí mají absolutní právo v přidělení bodů a proti jejich rozhodnutí se nelze odvolat.


Freestyle (USDDN)

 1. Tento dokument určuje pravidla „US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle“ (pravidla USDDN pro freestyle) a vznikl konzultačním procesem Řídícího výboru USDDN.
 2. Změny tohoto dokumentu mohou být povoleny pouze většinovým schválením Řídícího výboru USDDN. Tento Řídící výbor počítá s občasnými úpravami pravidel tak, aby co nejlépe odrážely ušlechtilé názory disc dog komunity.
 3. Tato pravidla jsou volně k užití na jakékoliv disc dog akci, pokud organizátor dodrží tyto podmínky
  1. Nenazývat tato pravidla jinak než „US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle“.
  2. Nesnažit se jakýmkoliv způsobem si tato pravidla osvojit.
  3. Výslovně netvrdit a ani nenaznačovat, že je soutěž zaštítěna, podporována nebo jakýmkoliv způsobem spojena s USDDN, pokud Řídící výbor USDDN vysloveně neudělil k tomuto povolení.
 4. Hrací plocha musí být obdélník o minimální šířce 40 yardů (36,6 metru) a minimální délce 70 yardů (64 metrů).
 5. Soutěžící mohou své vystoupení začít ze strany, kterou si sami vyberou.
 6. Diváci nesmí vstoupit na plochu hřiště.
 7. Na ploše smí být v daný moment pouze jeden tým (pes + majitel).
 8. Vystoupení je časově omezené na 2 minuty. Čas se počítá od prvního vyhozeného disku. Jakýkoliv disk hozený během daného časového limitu se započítává do skóre a to i v případě, že jej pes chytne/nechytne až po uplynutí tohoto limitu. 
 9. The USDDN SC vyžaduje jak v Toss & Fetch, tak ve Freestylu, používání disků specifikovaných níže. Soutěžící by neměl různé modely disků používat současně - všechny používané disky by měly být stejné velikosti a váhy. Pokud soutěžící bude přistižen s různými modely disků v jednom kole, bude mu před násobením koeficientem odečteno pět (5) bodů a v Toss & Fetch jeden (1) bod za každý hod. Nicméně celkové skóre za dané kolo nemůže být nižší než nula (0). Důležitá poznámka: Bodová srážka za smíchání disků je oddělena od ostatních bodových srážek.
  Pokud má pes vyšší kohoutkovou výšku než 38 cm, hráč smí využívat tyto disky:
  Disky podle velikosti/váhy:
  "Standardní velké disky ": Průměr 24 - 28 cm / váha méně než 115 gramů
  •         Wham-O: Fastback Standard, Flex & Super Flex
  •         DTW: Chomper Standard, Flex & SuperFlex
  •         Innova Hero: 235's: AIR and Xtra
  •         DogStar:  Standard and Crusher 
  "Standardní střední disky ": Průměr 21 - 22,5 cm / váha méně než 115 gramů
  •         Innova Hero: 215's: Sonic, Super Sonic, Sonic Xtra
  •         Hyperflite: K-10 Competition Standard, Frostbite, UV & Midnight Sun
  "Odolné velké disky": Průměr 24 - 28 cm / váha 130 - 145 gramů
  •         Wham-O: Eurablend;
  •         Innova Hero: 235's: Super Hero/K9 Candy, SuperStars, SuperSwirls
  •         DogStar:  Crusher Heavy & Crusher T-Rex
  "Odolné střední disky":  Průměr 21 - 22,5 cm / váha 130 - 145 gramů
  •         Hyperflite: Jawz (All variants of Jawz - HyperFlex, XComp, Standard)
  Pokud má pes kohoutkovou výšku 38 cm a méně, hráč smí hráč používat všechny disky popsané výše a zároveň disky popsané níže. Při smíchání jednotlivých druhů disků platí stejná pravidla, jako u větších psů.
  "Malé disky ":  Prměr 15,5 - 18 cm / váha 40 - 90 gramů
  •         Innova Hero: Pup 160's
  •         Hyperflite: Pup Jawz, Pup Frostbite, Pup Competition Standard
 10. Pokud se pes během soutěže vyvenčí na i mimo hrací plochu, pokus týmu je ihned zastaven bez možnosti pokračování. Majitel je povinen neprodleně po psovi uklidit. Tým není za tento přestupek diskvalifikován, nicméně kromě ztraceného času mu je navíc odečteno 5 bodů ze 40 možných bodů. Výsledný bodový zisk však nemůže být záporný.
 11. Pokud probíhající pokus naruší cokoliv bez zapříčinění právě soutěžícího týmu, čas je co nejdříve pozastaven na znamením jakéhokoliv rozhodčího v poli. Po vyřešení problému soutěžící tým může pokračovat. Čas se začne počítat od doby, kdy byl zastaven a pes může začít kdekoliv na ploše. Týmu může být dodatečně udělena možnost volby začít svůj pokus zcela znovu, ovšem pouze se souhlasem většiny rozhodčích, aby se vyloučila možnost, že soutěž byla úmyslně někým přerušena, aby soutěžící tým měl možnost „nového pokusu“. Pokud k přerušení došlo z počátku dané doby, může tým začít se svým novým pokusem ihned, pokud k přerušení došlo ke konci, může si tým zvolit, že bude přeřazen na konec startovního pole a svůj pokus provede, až si pes odpočine. Čas může být přerušen kvůli jakémukoliv rozptylování či vyrušování, které může přímo nebo nepřímo vést ke zranění psa nebo omezovat tým ve fair-play soutěžení.
 12. Porota rozhodčích se skládá ze 4 lidí, z nichž každý posuzuje jednu z hodnotících kategorií: Pes, Hráč, Tým a Úspěšnost . Každý rozhodčí určí bodovou známku s přesností na setiny s maximální hodnotou 10, takže maximum získaných bodů pro jeden tým za jedno vystoupení je 40 bodů. Rozhodčí mají absolutní právo v přidělení bodů a proti jejich rozhodnutí se nelze odvolat.
 13. Rozhodčí kategorie Pes uděluje maximálně 2,5 bodu za každý ze 4 prvků. Celkové skóre bude součtem ohodnocení těchto čtyř prvků.
 14. Rozhodčí kategorie Hráč uděluje maximálně 2,5 bodu za každý ze 4 prvků. Celkové skóre bude součtem ohodnocení těchto čtyř prvků.
 15. Rozhodčí kategorie Tým uděluje maximálně 2,5 bodu za každý ze 7 prvků. Celkové skóre bude součtem ohodnocení čtyř nejlépeohodnocených prvků .
 16. Rozhodčí kategorie Úspěšnost vypočítá bodový zisk z poměru chycených a hozených hodů ( Catch-Throw ratio), který vynásobí 10. Aby hod (a možný chyt) mohl být počítán, disk musí být vyhozen dřív, než se jej pokusí pes chytit. Z tohoto důvodu nejsou disky, které chytne pes přímo z ruky (take) a disky úmyslně kutálené po zemi (roller) počítány jako hody a nejsou do tohoto poměru započítávány. Všechna ostatní vypuštění disku jsou však brána jako hod s možným chycením a jsou zahrnuty do výsledného výpočtu bodů.
 17. Pravidlo bezpečnosti psa – z důvodu podpory bezpečného vedení psa při disc dog, USDDN zavedla pravidlo bezpečnosti psa, které umožňuje stržení bodů v případě ohrožení zdraví psa při soutěži podle následujících pravidel:
  1. Zkroucení – pes se při skoku, chytání nebo dopadu nepřirozeně zkroutí tak, že hrozí nebezpečí zranění (1/2 bodu nebo 1 bod za nehodu)
  2. Podlomení – Při dopadu se země nejprve dotknou nohy a poté i jiná část těla (hlava, tělo…). (2 nebo 3 body za nehodu)
  3. Pád – Pes při dopadu ze skoku dopadne dřív na jinou část těla (hlava, tělo, záda…) než na nohy.(kromě doteku země čumákem při chytání nízkých hodů v běhu) (3 nebo 4 body za nehodu) 

(penalizaci minimální sazbou musí odsouhlasit dva ze 4 rozhodčích, penalizaci maximální sazbou musí odsouhlasit 3 ze 4 rozhodčích)

Během nebo po skončení každé soutěže hlavní rozhodčí upozorní všechny soutěžící, kteří obdrželi trestné body za výše uvedené nehody, aby měli možnost si chyby ve své sestavě opravit.

Týmy, které obdrží šest nebo více trestných bodů během jednodenní soutěže, jsou diskvalifikovány.

Následující tabulka ukazuje maximum možných bodů, které lze získat podle „US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle“ ( pravidel USDDN pro freestyle): 

 Pes    
 1. Prey Drive / motivace  Během sestavy musí mít pes vykazovat soustavné zaujetí a koncentraci.  2,50
 2. Retrieval / aport  Schopnost psa sledovat a chytat disky a zároveň předvést rozmanitost způsobů aportování (pouštění na dálku, přinesení k nohám, podání do ruky).   2,50
 3. Athleticism / fyzická dovednost (atletika)  Kontrola nad svým tělem a plynulost, s jakou se pes odráží a dopadá, běhá, stojí, skáče flipy či vaulty.   2,50
 4. Grip / chycení  Před, v průběhu i po okamžiku chycení disku musí pes vykazovat důsledné a odpovídající zaujetí.   2,50
 

 součet bodů za hodnocení Psa =

 10,00
 Hráč    
 5. Field Presentation / využití plochy  Sestava by měla předvést plánované hody různých délek a směrů tak, aby hráč využíval celou plochu hřiště.    2,50
 6. Release Diversity / rozmanitost hodů  Házející musí předvést co největší rozmanitost způsobu držení a hození disků (minimálně tři různé hody).    2,50
 7. Disc Management / organizace disků  Házení a sbírání disků musí být vhodně zasazeno do sestavy tak, aby nedocházelo k pauzám.    2,50
 8. Rhythmic Team / propojení  Přechody mezi jednotlivými triky musí být plynulé.    2,50
 

 součet bodů za hodnocení Hráče =

 10,00
 Tým    
 9. Two Different Overs / dva různé přeskoky Dva různé prvky, kdy pes přeskočí přes tělo hráče.    2,50
 10. Two Different Vaults / dva různé vaulty Dva různé prvky, kdy pes použije k odrazu tělo hráče.    2,50
 11. Multiple Segment / složený prvek Jeden složený prvek, který se stává minimálně ze tří rychle po sobě jdoucích prvků.    2,50
 12. Dog Catch / chycení psa  Jedno chycení psa, který je ve výskoku za letícím diskem.    2,50
 13. Team Movement / společný pohyb  Sladěný pohyb týmu – např. společná otočka, slalom mezi nohama, atd…    2,50
 14. Passing Segments / Míjení  Navazující hody, mezi kterými pes těsně míjí hráče. Minimálně dvakrát v přímé linii.    2,50
 15. Zig-Zag Segments / cik-cak   Čtyři navazující hody, při kterých pes chytá cik-cak před, vedle nebo za hráčem.    2,50
 

 součet bodů za hodnocení Týmu =

 10,00
 Úspěšnost    
 Execution Score / Skóre úspěšnosti

 Počet chycených/počet hozených disků x 10 =

 10,00
 

 CELKOVÉ SKÓRE =

 40,00 

 

 

 


www.rak-brno.cz