DogFrisbee

 

Dogfrisbee je fain sport, kdy pes chytá disky = létající talíře, které mu člověk háže.

Je několik různých disciplín - distanční a freestylové.

My se s Bodienkem věnujeme všem diciplínám - ne dlouho, ale moc nás to baví.

Hlavní informace jsou na stránkách DiscDogu - dogfrisbee klubu kterého jsme členy

a ze kterých jsou čerpány pravidla a výsledky.

 

Pravidla:

Distanční disciplíny

Dog Dartbee® - česká verze

Hru Dog Dartbee® vymyslel Arie Konings z Holandska (www.dogdartbee.nl)

Hřiště:

Hřiště je tvořeno obdélníkem o rozměrech:

šířka minimálně 12,5 m

délka minimálně 25,5 m (měřeno od startovní čáry), prostor před startovní čárou by měl mít minimálně 3 m. 

Vlastní terč je tvořen čtyřmi soustřednými kružnicemi. Střed těchto kružnic je od startovní čáry vzdálen 18,25 m, bližší okraj 15 m, vzdálenější  21,5 m. Mezi vzdálenějším okrajem terče a hrazením by měly být alespoň 4 m. Vpravo i vlevo od okraje terče k hrazení by měly být minimálně 3m.

 

 Průměry kružnic:
1. (vnější) kružnice - průměr 6,5 metru
2. kružnice - průměr 4,5 metru
3. kružnice - průměr 2,5 metru
4. střed - průměr 50 cm

 

Bodové ohodnocení jednotlivých zón:
Disk chycený mezi 1. a 2. kružnicí (zóna 4) - 10 bodů.
Disk chycený mezi 2. a 3. kružnicí (zóna 3) - 30 bodů.
Disk chycený mezi 3. kružnicí a středem (zóna 2) - 50 bodů.
Disk chycený ve středu (zóna 1) - 100 bodů

Posuzování:

Posuzují tři rozhodčí – jeden hlídající přešlapy a dva terčoví rozhodčí, jeden z nich jako hlavní rozhodčí, zapisuje body a má konečné slovo při udělování bodů; druhý pomocný, hlídající vzdálenější část terče. 

Hodnotí se přední dvě nohy psa v místě doteku země následujícím po chycení disku. Pokud je každá noha v jiné zóně, platí ta s nižším bodovým ohodnocením. Výjimku tvoří dosažení středu, kde stačí dotek pouze jedné nohy. Čára hraje, tzn. pokud pes dopadne či došlápne jednou přední do 30ti bodového prostoru a druhou na čáru třicetibodové kružnice, pokus se hodnotí 30 body. Stejně tak za přešlap se považuje již to, když se hráč před odhozením disku dotkne startovní čáry. Po odhození disku se hráč může pohybovat volně po hřišti.

 

Průběh soutěže:

·         Kvalifikace

Kvalifikace se skládá z 9 hodů, které je možné odházet v kuse nebo odděleně (5+4). Soutěžící si mohou vybrat a tuto skutečnost oznámit rozhodčímu před prvním uskutečněným hodem. 

·         Semifinále

Do semifinále postupuje 8 týmů s nejvyšším bodovým ziskem. Každý tým začíná s nulovým skóre. Semifinále se skládá vždy ze 3kol po 3 hodech. Než se přistoupí k druhému kolu, všechny postoupivší týmy odhází kolo první, to samé platí pro třetí kolo, nicméně týmy v semifinále soutěží ve dvojicích následujícím způsobem:

-          1. proti 8.

-          2. proti 7.

-          3. proti 6.

-          4. proti 5.

V každé dvojici hází jako první tým postupující z nižšího místa. 

·         Finále

Do finále postupují týmy, které v rámci dvojice naházely více bodů. Každý tým má opět k dispozici vždy 3 kola po 3 hodech. O pořadí v jakém týmy ve finále nastupují, rozhoduje bodový zisk ze semifinále. Tým s nejvyšším bodovým ziskem hází jako poslední. 

Pořadí:

První čtyři místa určí výsledek finále. Páté až osmé místo je určeno součtem bodů ze semifinále a kvalifikace. Zbytek startovního pole je rozřazen na základě výsledku z kvalifikace.

Obecná pravidla:

-          Jednotlivé hody nejsou časově omezené, ale hráč by svůj pokus neměl zbytečně natahovat.

-          V případě shodného skóre mají dotyčné týmy rozstřel jedním hodem. Rozhoz pokračuje do té doby, než jeden z týmů hodí vyšší skóre. Pořadí házejících určí los mincí nebo diskem. Body z rozstřelu se však nepřipočítávají k bodovému zisku. Pokud se pes v průběhu kola vyvenčí, hráč po psovi uklidí a tým přichází o zbytek kola. Může však v soutěži pokračovat a nastoupit do dalších kol.

-          Na hřišti smí být pouze rozhodčí a soutěžící tým

Hraje se s jedním diskem, v zájmu bezpečnosti psa si však hráč smí mezi jednotlivými hody disky měnit. Měněné disky musí být stejného typu.


Paralelní Time Trial

 • vhodná plocha pro pořádání TimeTrialu je rovné travnaté hřiště o rozměrech 40x60 yardů (36,5x55 metrů) bez jakýchkoliv překážek
 • pro vyřazovací kola je plocha podélně rozdělena na dvě stejně velké části (minimálně dvojitou páskou). Obě části hřiště je od sebe nutné oddělit…např páskou používanou k ohraničení hřiště
 • soutěž posuzuje jeden hlavní rozhodčí, který si určí dva pomocníky pro posouzení úspěšného/neúspěšného pokusu
 • hlavní rozhodčí má možnost v případě nejasného výsledku nechat opakovat běh
Kvalifikační kolo
 • probíhá stejně jako u klasického TimeTrialu. Je měřen čas a 16 týmů s nejrychlejším časem postoupí do dalších vyřazovacích kol. V případě shodného času dvou a více týmů na rozhraní postupového a nepostupového místa rozhodne o postupu „rozstřel“ mezi těmito týmy v podobě opakovaného kvalifikačního kola. V případě shodného času na postupových místech, rozhodne o pořadí a následném rozřazení los.

Play-off

 • pro další kola jsou týmy rozděleny do dvojic (1. a 16., 2. a 15., 3. a 14., atd.)
 • dva týmy soutěží vždy současně, každý v jedné části hřiště, přičemž možnost výběru dráhy má tým, který se lépe umístil v kvalifikaci
 • v těchto kolech se již neměří čas. Dále postupuje tým, který dříve provede 2 úspěšné chyty za dvacetiyardovou hranicí
 • týmy startují na povel rozhodčího. Rozhodčí odpočítává - „3, 2, 1, start“
 • pokud některý tým odstartuje předčasně, pokus se nezapočítává, bez ohledu na to, zda byl disk chycený nebo ne. Rozhodčí ohlásí týmu, že jeho první pokus je neplatný. Tým však může normálně pokračovat v soutěži
 • pokud dojde některým týmem k narušení vedlejší dráhy a) chybně hozeným diskem; b) vběhnutím psa přes dělící čáru, pak je tento tým diskvalifikován a do dalších bojů automaticky postupuje soupeř
 • v případě, že se v jednom kole střetnou dva týmy se stejným psovodem, pak automaticky postupuje pes s rychlejším časem z kvalifikace
 • po semifinálových bězích (top 4) - se utkají vyřazené týmy o 3. místo
Finále
 • dva týmy, které postoupí do finále, se utkají na dva vítězné běhy (po prvním rozběhu si vymění dráhy a pokud bude stav po druhém běhu 1:1, dojde k opětovné výměně drah)
 • pořadí na 5.-16. místě bude určeno takto: 
 1. účastníci čtvrtfinále, kteří nepostoupí do semifinále obsadí 5.-8. místo. Pořadí určí čas z kvalifikace
 2. účastníci osmifinále, kteří nepostoupí do čtvrtfinále obsadí 9.-16. místo. Pořadí určí čas z kvalifikace

 

www.rak-brno.cz