Typy výstav pořádaných v ČR:

 

mezinárodní - jsou přístupné všem plemenům uznaným FCI popř. mimo oficiální soutěže pořadatelé zařazují i soutěže národních plemen FCI neuznaným

národní - jsou přístupné všem plemenům uznaným FCI a plemenům národním

oblastní - jsou přístupné plemenům uvedeným v propozicích. Rozhodnutí o tom, na které oblastní výstavě bude určité plemeno posuzováno, přísluší   chovatelskému klubu. Oblastní výstavy mají velkou tradici. Jsou nejen příležitostí pro hodnocení exteriéru psů, ale i společenskou událostí, na které se sejde kynologická obec z blízkého i vzdáleného okolí.

krajské - svou náplní jsou oblastním výstavám velmi podobné

klubové - jsou přístupné plemenu či plemenům sdruženým v pořádajícím chovatelském klubu. V případech, kdy je plemeno členěno do více chovatelských klubů, má každý z nich právo na svou vlastní klubovou výstavu. Pokud ovšem na ní bude zadávat CAC, musí ji otevřít pro všechny jedince daného plemene a to bez ohledu na to, zda je vystavovatel členem pořádajícího klubu či nikoliv. Pravidla pro jeho získání titulu Klubový vítěz vycházejí z předpisů příslušného klubu.

speciální - může být pro dané plemeno pořádána pouze 1x v roce a to i v případě, že je plemeno chováno ve více chovatelských klubech. 

 Výstavní třídy:  

Štěňata:       od 3 do 6 měsíců

Dorost:        od 6 do 9 měsíců

Mladých:     od 9 do 18 měsíců.

Vítěz této třídy, dle typu výstavy může získat titul: Klubový vítěz mladých,CAJC

Mezitřída:    od 15 do 24 měsíců.

Vítěz této třídy, dle typu výstavy může získat tituly: Oblastní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, CAC, r.CAC, CACIB a r.CACIB

Otevřená:    nad 15 měsíců.

Vítěz této třídy, dle typu výstavy může získat tituly: Oblastní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, CAC, r.CAC, CACIB a r.CACIB

Pracovní:    nad 15 měsíců se složenou zkouškou z výkonu (typ zkoušky se pro jednotlivé typy výstav liší) s následujícím omezením : 

na mezinárodních výstavách pouze u plemen, u kterých je jednou z podmínek pro získání titulu Interšampión absolvování zkoušky. Typ zkoušky vychází z požadavků FCI a její složení musí být doloženo tak zvaným "velkým certifikátem".  na ostatních typech výstav u v bodě 1) uvedených plemen a dále pak u plemen, jejichž chovatelské kluby o možnost třídy pracovní požádaly. Typ zkoušky určuje chovatelský klub. Její složení je doloženo tak zvaným "malým certifikátem ". Vítěz ve třídě pracovní, dle typu výstavy muže získat tytuly: Oblastní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, CAC, r.CAC, CACIB a r.CACIB  

Šampiónů:  nad 15 měsíců s přiznaným titulem šampiona.

Vítěz této třídy může získat tituly: CAC, r.CAC, CACIB, r.CACIB. Titul juniorského šampiona pro vstup do této třídy neopravňuje.

Vítězů :        nad 15 měsíců s titulem Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz , národní šampión a Interšampión (užívá se na výstavách národních, oblastních, krajských, speciálních a klubových - obdoba třídy šampionů). Titul juniorského šampiona pro vstup do této třídy neopravňuje. Vítěz této třídy může získat tituly: Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, Oblastní vítěz CAC a r.CAC

Veteránů:    nad 8 let (v ČR nad 9 let s výjimkou mezinárodních výstav) 

Třída mimo konkurenci: třída, v které se nezadávají ocenění ani tituly. V rámci této třídy většinou vystavovatelé předvádějí úspěšné psy a feny u kterých již nestojí o další tituly, ale chtějí je kynologické veřejnosti ukázat. 

Klasifikace hodnocení:
výborný
velmi dobrý
dobrý
dostatečný
vyloučen z posuzování
 

Klasifikace hodnocení ve třídě dorostu :
velmi nadějný
nadějný
 

Tituly:

Int. CH - International Beauty Champion (Mezinárodní šampion krásy - Interšampion) Titul se přiznává psu, který obdržel čtyři tituly čekatele na titul Interšampiona (CACIB) od třech různých rozhodčích v nejméně třech různých zemích, přičemž minimálně jeden v zemi, kde je registrován nebo v zemi původu plemene. Mezi dnem obdržení prvního a posledního CACIBa musí uplynout minimálně 12 měsíců a 1 den. POZOR !!! Psům pracovních plemen, stačí k titulu dva CACIBy od dvou různých rozhodčích a potvrzení o absolvování zkoušky (např. IPO, PZ, VZR).  

CH - National Beauty Champion (Národní šampion krásy) Šampion např. ČR, SR, Německa, Polska apod. Titul se přiznává dle řádů pro udělování titulu národního šampiona, platným v jednotlivých státech. 

J.CH - Youth National Beauty Champion (Juniorský šampion krásy)
Titul se přiznává dle řádů pro udělování titulu juniorského šampiona, platným v jednotlivých státech .

BIS - Best in Show (Nejhezčí pes výstavy) Pes/fena - vítěz závěrečné soutěže, které se účastní vítězové 10 skupin FCI s titulem

BOG (BIG).   BOG (BIG) - Best of (in) Group (Vítěz skupiny) Pes/fena - vítěz soutěže, které se účastní vítězové všech plemen dané skupiny FCI s titulem BOB.

BOB - Best of Breed (Vítěz plemene) Pes/fena - vítěz posuzování daného plemene skupiny FCI, kterého se účastní vítězové jednotlivých tříd (s výjimkou třídy štěňat a dorostu) s přiznaným titulem CAC, CAJC, národní, klubový nebo vítěz speciální výstavy.  

CACIB - CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ (certifikát - čekatel na mezinárodního šampiona krásy)
Titul může získat pouze jedinec oceněný známkou "výborný 1." v jednotlivých třídách (s výjimkou třídy štěňat a dorostu) dle úvahy rozhodčího. CACIB je přiznáván pouze na mezinárodních výstavách a může ho v každém plemeni získat pouze jeden pes a jedna fena.
 

CAC - CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT (certifikát - čekatel na národního šampiona krásy) Titul může získat pouze jedinec oceněný známkou "výborný 1." v jednotlivých třídách (s výjimkou třídy štěňat, dorostu a mladých) dle úvahy rozhodčího. CAC je přiznáván pouze na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách. 

Národní, krajský, oblastní, klubový vítěz nebo vítěz speciální výstavy
Tituly zadávané na jednotlivých typech výstav, dle národních výstavních řádů. 

CAJC - CERTIFICAT D´APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT

( certifikát - čekatel na národního šampiona krásy mladých) Titul může získat pouze jedinec oceněný známkou "výborný 1." ve třídě mladých dle úvahy rozhodčího. CAJC je přiznáván pouze na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách. 

Z dalších titulů jsou to především:

CACIT -CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT INERNATIONAL

DE TRAVAIL (certifikát - čekatel na mezinárodního šampiona práce). 

CACT - CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT DE TRAVAIL

(certifikát - čekatel na národního šampiona práce). 

BOD - Best of day (Vítěz dne) označuje vítěze výstavního dne v případě vícedenních výstav

 r.CACIB, r.CAC, r.CACIT, r.CACT - (reservní čekatelství) tzv. rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo zkratkou res.

Pouze v případě čekatelství šampionátu krásy mladých se rezervní čekatelství nezadává.

 

Zdroj: www.kchls.cz


www.rak-brno.cz